Snakken om sex

Uanset om man som forælder finder det skræmmende eller ej at skulle tale med sin teenager om emner indenfor seksualitet, så kan det alligevel være rart at have nogle gode steder at begynde samtalen ud fra. Derfor går dette foredrag ind i den individuelle samtale med teenageren, og giver indgangsvinkler til at få spurgt ind til de unge og dermed få begyndt samtalen. Jeg vil give konkrete værktøjer til at tage en ufordømmende, konstruktiv snak med de unge om de emner, der må melde sig på banen. Jeg vil komme med nogle cases og nogle øvelser, som forældrene fortsat kan bruge og øve sig på derhjemme.

I vil blive introduceret til S-modellen fra bogen “Selfies, sex og unge uden tøj på”, som er en kommunikationsmodel bestående af gode værktøjer, der kan bruges til at blive fortrolig med den unge. Modellen består af fem S’er og er dermed nem at huske. Man vil kunne øve sig i de enkelte punkter, så man fortsat kan blive en bedre samtalepartner efter foredraget.

Praktiske oplysninger:

  • Tidsestimat: ca. en time