Han, hun eller hvem?

  • Et foredrag om kønsidentitet

I et samfund som er i en rasende udvikling, når der tales om kønsidentitet, har vores teenagere brug for værktøjer til at få et godt fundament at stå på, og dermed kunne udforske sin egen kønsidentitet under trygge rammer. I dag findes der ingen rammer for, hvilken kønsidentitet man kan have, og konsekvensen af dette er, at vores unge tabes i et hav af forvirring, skam og følelser af forkerthed, selvom målet egentlig var at skabe større frihed til at være den, man er. Derfor har jeg lavet et foredrag, hvor teenagerne bliver introduceret for en norm med to køn, der kan være med til at skabe netop den frihed, vi alle så ivrigt hungrer efter.

Dette foredrag/oplæg kan opdeles i flere dele. Man kan vælge at tage det hele eller blot noget af det. Det optimale er at have flere timer til hele emnet, men det kan også sagtens stå for sig selv som selvstændige enheder. I den ene del vil jeg introducere de vigtigste begreber, der findes indenfor kønsidentiteten i dag. Jeg vil anskueliggøre samfundsdebatten om køn, og jeg vil give teenagerne en belysning af, hvordan et udgangspunkt i vores to biologiske køn kan være rammesættende for en tryg udforskning af seksualiteten – også i de tilfælde hvor den falder udenfor en to-køns forståelse. Rammen skal være fleksibel med plads til at udvikle sig i flere retninger.

I en anden del vil jeg gennemgå grundlæggende hjernemæssige adfærdsstrukturer, der findes hos vores to biologiske køn. Formålet er at skabe genkendelse og tryghed. Jeg ønsker at udvide kønsbegrebet frem for at neutralisere det, så der er plads til at være den person, man er. Ligeledes glæde sig over at genkende sig selv i de andres kønsidentitet.

Målet med foredragene er at skabe et fundament for de unge til at turde at være dem, de er, og samtidig en tryghed der kan gøre dem stolte af sig selv.

Disse foredrag indeholder både teori, personlige historier, små øvelser og sjove gennemgange af drengenes og pigernes kønsidentitet. Vælger man at arbejde med dette emne over flere timer, vil der også være plads til en opdeling af kønnene, hvor jeg selv vil være med pigerne. De tilstedeværende mandelige lærere vil på forhånd være klædt på af mig til at kunne tage sig af drengene. Formålet med dette vil være at skabe fortrolighed og åbenhed blandt de unge samt at give plads for de frustrationer/spørgsmål/m.m. der kan opstå i omtalte forum.