Han, hun eller hvem?

  • Et foredrag om kønsidentitet

I et samfund som er i en rasende udvikling, når der tales om kønsidentitet, har vores teenagere brug for værktøjer til at få et godt fundament at stå på, og dermed kunne udforske sin egen kønsidentitet under trygge rammer. I dag findes der ingen rammer for, hvilken kønsidentitet man kan have, og konsekvensen af dette er, at vores unge tabes i et hav af forvirring, skam og følelser af forkerthed, selvom målet egentlig var at skabe større frihed til at være den, man er. Derfor har jeg lavet et foredrag, hvor teenagerne bliver introduceret for en norm med to køn, der kan være med til at skabe netop den frihed, vi alle så ivrigt hungrer efter.

I dette foredrag vil jeg give teenagerne en belysning af, hvordan et udgangspunkt i vores to biologiske køn kan være rammesættende for en tryg udforskning af seksualiteten – også i de tilfælde hvor den falder udenfor en to-køns forståelse. Rammen skal være fleksibel med plads til at udvikle sig i flere retninger.

Jeg vil gennemgå grundlæggende hjernemæssige adfærdsstrukturer, der findes hos vores to biologiske køn. Formålet er at skabe genkendelse og tryghed. Jeg ønsker at udvide kønsbegrebet frem for at neutralisere det, så der er plads til at være den person, man er. Ligeledes glæde sig over at genkende sig selv i de andres kønsidentitet. Slutteligt vil der også være en introduktion til, hvordan både det binære og nonbinære kan få plads i en sådan forståelse.

Dette foredrag indeholder både teori, personlige historier, små øvelser og sjove gennemgange af drengenes og pigernes kønsidentitet.

Målet med foredraget er at skabe et fundament for de unge til at turde at være dem, de er, og samtidig give dem en tryghed, der kan gøre dem stolte af sig selv.

“Det var ret sjovt at høre om min kønsidentitet. Nu forstår både mig selv og de andre bedre. Det var skræmmende præcist”

Frederik, 15 år

“Jeg startede med at være træt af at igen skulle snakke om kønsidentitet, men nu kan jeg godt se, at vi faktisk burde snakke meget mere om det”

Naja, 15 år

“Jeg overhørte eleverne snakke sammen i pausen. De er vildt begejstrede”

Betina, efterskolelærer