Browsing Category

Seksualundervisning

Få værktøjer til at tale med din teenager

Skulle du ikke have opdaget det, så har jeg skrevet en bog, der handler om at lære at tale med sin teenager om køn og seksualitet. Men bogen rummer meget mere end det.

Siden bogen udkom i januar, er der blevet købt 350 af dem, og tilbagemeldingerne har været udelukkende positive. Heldigvis får mange noget godt ud af at læse bogen, og her er det interessante: Bogen har vist sig at være god for flere end bare teenageforældrene. Flere bedsteforældre (læs: pensionister) har læst bogen og fortalt, at udover den er hurtig læst, giver den et godt billede af, hvad der foregår i børnenebørnenes køn og seksualitet – uanset alder. Ældre har periodevis lidt svært ved at følge med i den debat, der er i samfundet om kønsidentiteter og seksualiteter. Her har bogen været en hjælp for flere, da den er skrevet i et let læseligt sprog.

Af andre grupper kan lærerne i skolerne nævnes. Mange efterskoler har købt flere eksemplar til deres lærerbiblioteker for at bruge bogen i hjælpen til seksualundervisningen. Også her er tilbagemeldingerne positive, og det har vist sig at være et godt værktøj til at lære teenagerne lidt om sex, porno, skam og kønsidentitet. Samtidig har bogen en kommunikationsmodel, som er let at benytte sig af, når man skal lære at tale fortroligt med teenageren.

Til slut er der naturligvis den primære gruppe: forældrene. En far skrev til mig: “TAK for rådet om at tage samtalen i bilen. Jeg var på telttur med min teenagedreng, og vi fik virkelig talt om alle de vigtige emner, men uden at vi sad og så hinanden i øjnene eller noget.”

Den største forhindring for at få købt OG læst denne bog er oftest frygten for at gå ind i det, der kan være ganske sårbart at tale om. Derfor giver bogen plads til at arbejde med sig selv som forældre først, inden man begynder samtalen med børnene.

Køb bogen her for kun 200 kr. Køb den her

DU VED SPØRGSMÅLET KOMMER – MEN KENDER DU SVARET?

For nyligt kom min 7-årig søn løbende forbi mig, og i farten stillede han et spørgsmål, som jeg ikke lige var forberedt på. Han ville gerne vide, hvordan man egentlig lavede børn.

Selvom jeg er ret trænet i at tale om disse ting, blev jeg alligevel konfronteret med mit eget manglende ordforråd samt en masse følelser omkring det at skulle til at tale om sex med sit lille barn. En ting er at rådgive andre i den slags, men når situationen selv popper op i hjemmet, kan det være vanskeligt at følge sine egne råd.

Continue Reading

DEN GODE SEKSUALUNDERVISNING BEGYNDER HJEMME!

I kølvandet af gymnasieelever, der strejker, fordi de er utilfredse med manglen på seksualundervisning i skolen, er det på sin plads at tage en bredere snak om, hvem der i virkeligheden har ansvaret. For som gammel folkeskolelærer kan jeg kun nikke genkendende til, at vores børn og unge får alt for lidt seksualundervisning. Vi skal tale meget mere om, hvordan lærerne kan blive uddannet og klædt på til at tale om køn og seksualitet med børn og unge. Men det er ikke nok kun at tale om skolens ansvar. Vi må et spadestik dybere endnu.

I sidste ende er det nemlig ikke skolens job at sørge for seksualundervisningen. Tværtimod – vi skal ned i relationerne i familien for at finde guldet frem. Som forældre er vi jo kun interesserede i, at vores børn skal have det godt. Derfor forbereder vi dem på livets kanter, så godt vi kan. Og netop her hører snakken om køn og seksualitet hjemme. Det er i familien, vi dannes som mennesker. Selvværdets grundpille og evnen til at være en del af et fællesskab har sit fundament gennem opvæksten i hjemmet. Den seksuelle identitet opstår i fællesskabet med forældrene. Spejlingen af det maskuline og det feminine samt opfattelser og erfaringer med køn og krop udvikles først og fremmest i familien. Netop derfor må forældrene tage ansvar for deres børns seksualundervisning. 

Den seksuelle identitet opstår i fællesskabet med forældrene. Spejlingen af det maskuline og det feminine samt opfattelser og erfaringer med køn og krop udvikles først og fremmest i familien.

Skolen kan sørge for det overordnede, for her foregår undervisningen i klassen, hvor der er mange til stede på en gang. Hovedfokus vil være oplysning, og lærerne skal naturligvis uddannes, så de formår at facilitere den gode seksualundervisning. Det er ikke nok bare at få skudt et undervisningsmateriale i hånden, for lærerne er også mennesker, der ikke har erfaring med at tale om køn og seksualitet gennem deres egen skoletid og opvækst. Det er ikke særlig specifikt, hvad der forventes af en god seksualundervisning i skolen, og derfor får lærerne pludselig ansvar for det hele. Det er en forkert vej at gå. Vi skal huske på, at skolen er en uddannelsesinstitution. De kan kun gå en del af vejen, når det kommer til udviklingen og dannelsen af barnet.

Den intime samtale, de private spørgsmål og det skamfyldte er der ikke plads til i skolen. Der er for mange til stede, og dermed forsvinder det personlige. Barnet – eller den unge, er afhængig af at have et fortroligt rum, hvor alle emner må bringes på bane, og hvor de bliver lært op og vejledt under trygge rammer af voksne, de har tillid til. Her udvikles de som sunde, seksuelle mennesker.

Forældrene skal huske på, at nogle af de områder, der vedrører køn og seksualitet aldrig ændrer sig. Eksempelvis er den seksuelle debut, skam, porno og onani alt sammen noget, de fleste forældre har erfaring med.

Af mange grunde er forældre i dag slet ikke klædt på til at påtage sig dette ansvar. Det kan både fremkalde angst og ubehag hos selv den mest rummelige forælder, og grundene er oftest at finde i egen fortid og barndom. De skal derfor have hjælp til at få en større viden om de forskellige emner samt værktøjer til at tale om det – først med hinanden, herefter med deres børn. Den gode relation og nærværet må være udgangspunktet, for her er der plads til udvikling. Forældrene skal huske på, at nogle af de områder, der vedrører køn og seksualitet aldrig ændrer sig. Eksempelvis er den seksuelle debut, skam, porno og onani alt sammen noget, de fleste forældre har erfaring med.

God seksualundervisning begynder i hjemmet og herefter i skolen. Det er et samarbejde, hvor der skal uddannelse til, og der må sættes specifikke mål for, hvem der er ansvarlig for hvilke emner. Først her kommer vi fremad med en solid seksualundervisning.